รายงานผู้ป่วยที่รับบริการ กลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังทางเดินหายใจ
ประเภท
:  กลุ่มโรค :   ช่วงเวลาที่รับบริการ ปีงบประมาณ : เดือน ถึง
พื้นที่ เขตฯ
: จังหวัด : เครือข่ายหน่วยบริการ (CUP) : สถานบริการ :
 
 
 
 
เลือกเงื่อนไขที่ต้องการแล้วคลิก "ประมวลผล"
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10
  ผู้ใช้งาน   [ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ Log In ]
หน้านี้ถูกประมวลผลแล้ว 183 ครั้ง นับจาก 10 กรกฎาคม 2558
Copyright © 2015 [Version : 2.0]