รายงาน จำนวนผู้ป่วยรายเก่า กลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังทางเดินหายใจ
กลุ่มโรค
: กลุ่มประชากร : ช่วงเวลาที่เริ่มป่วย นับถึง ปีงบประมาณ : เดือน
พื้นที่ เขตฯ
: จังหวัด : อำเภอ : ตำบล : หมู่บ้าน :
 
 
 
 
เลือกเงื่อนไขที่ต้องการแล้วคลิก "ประมวลผล"
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10
  ผู้ใช้งาน   [ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ Log In ]
หน้านี้ถูกประมวลผลแล้ว 215 ครั้ง นับจาก 10 กรกฎาคม 2558
Copyright © 2015 [Version : 2.0]