รายงานจำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่เสียชีวิตรายเก่า
กลุ่มโรค
: กลุ่มประชากร : ช่วงเวลาที่เสียชีวิต นับถึง ปีงบประมาณ : เดือน
พื้นที่ เขตฯ
: จังหวัด : อำเภอ : ตำบล : หมู่บ้าน :
 
 
 
 
เลือกเงื่อนไขที่ต้องการแล้วคลิก "ประมวลผล"
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10
  ผู้ใช้งาน   [ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ Log In ]
หน้านี้ถูกประมวลผลแล้ว 140 ครั้ง นับจาก 10 กรกฎาคม 2558
Copyright © 2015 [Version : 2.0]