รายงานร้อยละของประชากรที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจากการคัดกรอง (ไม่รวมผู้ป่วย) อยู่ในกลุ่มสงสัยเป็นโรค (SBP >= 140 mmHg. หรือ DBP >= 90 mmHg.)
 
กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ประมวลผล"
 
ช่วงเวลาที่ต้องการประมวลผล

ถึง
อายุของประชากรกลุ่มเป้าหมาย

ปี
เงื่อนไขการออกรายงาน
สำนักงานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10
  ผู้ใช้งาน   [ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ Log In ]
หน้านี้ถูกประมวลผลแล้ว 245 ครั้ง นับจาก 10 กรกฎาคม 2558
Copyright © 2015 [Version : 2.0]