รายงานอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ < 140/90 mmHg.
 
กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ประมวลผล"
 
ช่วงเวลาที่ต้องการประมวลผล

ถึง
อายุของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
เงื่อนไขการออกรายงาน
สำนักงานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10
  ผู้ใช้งาน   [ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ Log In ]
หน้านี้ถูกประมวลผลแล้ว 157 ครั้ง นับจาก 10 กรกฎาคม 2558
Copyright © 2015 [Version : 2.0]