หน้าหลัก | รายงาน | ค้นหาบุคคล | จัดการระบบ | ดาวน์โหลด
 
รายงานการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทย (Thai CV Risk score)
[ นิยามรายงาน ]
 

กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ประมวลผล"
รายงานนี้เงื่อนไขการประมวลผลซับซ้อนมาก หากประมวลผลทั้งจังหวัดแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง
หรือใช้เวลาประมวผลนานผิดปกติ ให้กำหนดเงื่อนไขประมวลผลเป็นรายอำเภอ หรือ รายสถานบริการ
 
 
  ช่วงเวลาที่ประเมินผล


  กลุ่มเป้าหมายที่ประเมินผล
  อายุของกลุ่มเป้าหมาย

ถึง ปี
  สิทธิการรักษาพยาบาล
  สถานะการอยู่อาศัยในพื้นที่
  เงื่อนไขการประมวลผล
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4526 2693-700 โทรสาร 0 4524 1918
  ผู้ใช้งาน   [ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ Log In ]
หน้านี้ถูกประมวลผลแล้ว 5,029 ครั้ง นับจาก 20 มิถุนายน 2558
Copyright © 2013 [Version : 2015.05]