หน้าหลัก | รายงาน | ค้นหาบุคคล | จัดการระบบ | ดาวน์โหลด
 
รายงานการติดตามดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามแนวทางปิงปองจราจรชีวิต 7 สี
[ นิยามรายงาน ]
 
กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ประมวลผล"
  โรคที่จะประเมิน

ไม่ใช้ผล HbA1C มาคำนวณ
  วดป.ที่ประเมิน (เปรียบเทียบครั้งที่ 1 และ 2)


  อายุของกลุ่มเป้าหมาย

ถึง ปี
  สิทธิการรักษาพยาบาล
  สถานะการอยู่อาศัยในพื้นที่
  เงื่อนไขการประมวลผล
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4526 2693-700 โทรสาร 0 4524 1918
  ผู้ใช้งาน   [ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ Log In ]
หน้านี้ถูกประมวลผลแล้ว 3,053 ครั้ง นับจาก 20 มิถุนายน 2558
Copyright © 2015 [Version : 2015.05]